Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Roczne sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z dzialalnosci
Uchwała o pokryciu straty
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Opinia biegłego rewidenta
Wszystkie dokumenty są spakowane w samorozpakowującym się archiwum, działa z systemem MS Windows